Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

lostinthoughts
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaoutoflove outoflove
lostinthoughts
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
lostinthoughts
5193 2049
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutoflove outoflove
lostinthoughts
Nie wiem gdzie te wszystkie uczucia do Ciebie mnie doprowadzą. Mam tylko nadzieję, że do czegość nietuzinkowego
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
lostinthoughts

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
lostinthoughts
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaoutoflove outoflove
2036 c853
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
lostinthoughts
..cudze szczęście łatwiej zauważyć niż swoje.Wszędzie dobrze,gdzie nas nie ma...Poza tym ilu ludzi,tyle szczęść.Dla jednego szczęście to wór pełen pieniędzy,dla drugiego zdrowe dzieci,a dla trzeciego to,że codziennie rano oczy otwiera.
— Anna Ficner-Ogonowska: "Alibi na szczęście"
Reposted frompensieve pensieve viaoutoflove outoflove

February 07 2018

lostinthoughts
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaeta eta
lostinthoughts
1102 479e
Reposted fromkarahippie karahippie viayourheartbeat yourheartbeat
lostinthoughts
lostinthoughts
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
lostinthoughts
Reposted fromdogs dogs viamefir mefir
lostinthoughts
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viadumborhappy dumborhappy
8695 61e9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
lostinthoughts
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viaoutoflove outoflove
lostinthoughts
0837 7138
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove

February 02 2018

lostinthoughts
8550 c8ec
!
lostinthoughts
9296 6ecb
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaoutoflove outoflove
lostinthoughts
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl