Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

lostinthoughts
lostinthoughts
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx

June 19 2019

lostinthoughts
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viamyowncosmos myowncosmos
lostinthoughts
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viapimpmyheart pimpmyheart
lostinthoughts
I czując Cię obok opowiem o wszystkim Jak bardzo się boję i czuję się nikim
— Myslovitz "W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów"
lostinthoughts
1601 85f1
lostinthoughts
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus vialittlewhitelies littlewhitelies

June 06 2019

lostinthoughts
9498 ccc3 500
Reposted fromsoftboi softboi vialittlewhitelies littlewhitelies

May 09 2019

lostinthoughts
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viawakemeupx wakemeupx

March 11 2019

March 08 2019

lostinthoughts
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viayveee yveee
lostinthoughts
4582 3a82 500

February 23 2019

lostinthoughts
5605 e4b1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

February 19 2019

lostinthoughts
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway viawakemeupx wakemeupx
lostinthoughts
6845 3ab4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
lostinthoughts
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.

November 08 2018

lostinthoughts
już nie pamiętam
jak było źle
o co nam poszło
zgubiłem się

i gdybym mógł
cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć
kolejny raz

czułem najmocniej
i tego mi brak
— KORTEZ 🖤
Reposted fromyveee yveee
lostinthoughts
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
lostinthoughts
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl